Phần mềm Quản lý phòng khám
15/08/2017 12:11:19    Lượt xem: 613   
Mã số:
Giá bán: liên hệ

TTHClinic là phần mềm quản lý phòng khám đa khoa được thiết kế để các phòng khám quản lý dễ dàng các hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh nhân để có một lộ trình theo dõi và quản lý bệnh nhân, quản lý tài chình, quản lý bác sỹ tham gia làm việc tại phòng khám. Phần mềm đầy đủ các chức năng, phân hệ, dễ sử dụng, dễ tùy biến theo các yêu cầu riêng của mỗi phòng khám.

 

I.Hệ thống quản lý


1. Lễ tân: là nhân viên của phòng khám có trách nhiệm cập nhật thông tin bệnh nhân: như họ tên,địa chỉ, ngày sinh, giới tính.... của bệnh nhân.
Thông tin bệnh nhân sau khi lễ tân cập nhật nhanh chóng được chuyển vào máy bác sỹ chỉ định


2. Bác sỹ chỉ định:


Bác sỹ chỉ định có trách nhiệm dựa vào thông tin lễ tân cập nhật và gọi tên theo tên hiển thị trên phần mềm mời bệnh nhân vào phòng khám, đo huyết áp,.... và điền thêm một số thông tin cần thiết và chỉ định các dịch vụ mà phòng khám có.
Trên mỗi dịch vụ sẽ có tên phòng và thông tin bệnh nhân nhanh chóng được chuyển qua các phòng khám chuyên khoa


3.Phòng khám chuyên khoa


Các bác sỹ phòng khám chuyên khoa nào thì sẽ nhận được các bệnh nhân theo sự chỉ định của bác sỹ chỉ định và thông tin bệnh nhân sẽ hiển thị trên phần mềm, bác sỹ chuyên khoa sẽ gọi bệnh nhân vào phòng và thực hiện các thủ thuật chuyên khoa cần thiết. Sau khi thực hiện xong thì thông tin bệnh nhân nhanh chóng chuyển ra phòng bác sỹ chỉ định cùng với một số kết luận của bác sỹ chuyên khoa. Bệnh nhân sẽ quay trở lại phòng bác sỹ chỉ định để nhận kết luận vào quay trở lại phòng lễ tân nhận thuốc


4.Lễ tân


Nhân viên lễ tân dựa vào phần mềm sẽ biết được những bệnh nhân nào đã khám và sẽ gọi tên bệnh nhân lấy thuốc


II.Quản lý tài chính-thuốc


-Trong quá trình bán thuốc phần mềm thể hiện rất rõ về báo cáo lượng thuốc còn tồn mỗi khi nhân viên bán đến thuốc đó.
-Tiền thu được sẽ báo cáo theo ngày,
-Báo cáo tiền nhập xuất thuốc riêng, báo cáo tiền dịch vụ riêng
-Báo các các loại dịch vụ và tiền dịch vụ theo từng bác sỹ riêng
-Mỗi bác sỹ có một tên đăng nhập hệ thống
-Tìm kiếm bệnh nhân nhanh
-Thông tin bệnh nhân sẽ lưu lại và sau mỗi lần khám bệnh nhân có thể lấy lại thông tin thông qua mã vạch

Đang cập nhật cam kết
Đang cập nhật khách hàng
Sản phẩm cùng chuyên mục
Dự án đã triển khai
Copyright © 2017 tamtrihiep.com, Inc. All Rights Reserved.